ноември 29, 2021

страх

Приемам заключението на КС за моето гражданство и ще поема отговорността. Ще си платя глобата, която предстои...