„Дали е харесал някоя снимка или е подкрепил някоя кауза, която всъщност не отговаря на политиката на работодателя, или всъщност едно от фрапантните неща е, че си е споделил фиша от работната заплата и е изказал възмущение. И след това започват да търпят някакви дисциплинарни наказания хората – заради уронване имиджа на работодателя, забележете“.Капитанов цитира данни, според които 87 процента от колегите в работата са свързани с помощта на Фейсбук и потребителите са най-активни по време на работната седмица между един часа и три следобед.

Съветът на синдикалистите и в България, както е и на много места в Европа и по света, ръководствата на фирмите да подготвят препоръки и правила за поведение за използването на социалните мрежи:

„Да не се публикува някаква финансова или оперативна информация, касаеща организацията, да не се предоставят лични данни на свои колеги и на партньори, общо взето такива неща, които в някаква степен дават някаква хигиена на поведението в онлайн пространството“.